Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Tân Cảng Sài Gòn thông báo bổ sung một số tính năng trên hệ thống cổng điện tử Eport từ ngày 03/6/2019

Tân Cảng Sài Gòn thông báo bổ sung một số tính năng trên hệ thống cổng điện tử Eport từ ngày 03/6/2019

Tân Cảng Sài Gòn thông báo bổ sung một số tính năng trên hệ thống cổng điện tử Eport từ ngày 03/6/2019 như sau:

1. Khai báo thông tin hàng hóa trên eport.

2. Truyền nhận dữ liệu bằng Import Ecxel

3. Thực hiện thủ tục cho phương án giao nhận bằng sà lan.

4. Và 1 số tính năng khác.

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đường link:

https://drive.google.com/…/1PfpJAJvYaamranhDbMF-Ud9jT…/view…