Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Tancang-STC

Các khóa học

  Tên môn học Ngày khai giảng  
1 KHÓA HỌC TỔNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU Luôn mở lớp
2 Logistics 1,5 ngày tại TpHCM Luôn mở lớp
3 QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER Luôn mở lớp
4 NGHIỆP VỤ LÀM HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG Luôn mở lớp
5 CONTRACT LOGISTICS Luôn mở lớp
6 CONTRACT LOGISTICS (NÂNG CAO) Luôn mở lớp
7 KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG HIỆU QUẢ Luôn mở lớp
8 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN Luôn mở lớp
9 KỸ NĂNG SALES TRONG LOGISTICS Luôn mở lớp
10 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS Luôn mở lớp
11 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH GIAO NHẬN Luôn mở lớp
12 QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG Luôn mở lớp
13 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Luôn mở lớp
14 HÀNG DỰ ÁN, NGUY HIỂM VÀ HÀNG HÓA ĐỘC HẠI Luôn mở lớp
15 KHO NGOẠI QUAN Luôn mở lớp
16 CHUYÊN VIÊN LOGISTICS Luôn mở lớp
17 XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH Luôn mở lớp
18 NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ MÔI GIỚI TÀU BIỂN Luôn mở lớp