Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Tancang-STC

Các khóa học

  Tên môn học Ngày khai giảng  
1 KHÓA HỌC TỔNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU Chưa mở lớp
2 Logistics 1,5 ngày tại TpHCM Chưa mở lớp
3 QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER Chưa mở lớp
4 NGHIỆP VỤ LÀM HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG Chưa mở lớp
5 CONTRACT LOGISTICS Chưa mở lớp
6 CONTRACT LOGISTICS (NÂNG CAO) Chưa mở lớp
7 KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG HIỆU QUẢ Chưa mở lớp
8 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN Chưa mở lớp
9 KỸ NĂNG SALES TRONG LOGISTICS Chưa mở lớp
10 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS Chưa mở lớp
11 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH GIAO NHẬN Chưa mở lớp
12 QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG Chưa mở lớp
13 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Chưa mở lớp
14 HÀNG DỰ ÁN, NGUY HIỂM VÀ HÀNG HÓA ĐỘC HẠI Chưa mở lớp
15 KHO NGOẠI QUAN Chưa mở lớp
16 CHUYÊN VIÊN LOGISTICS Chưa mở lớp
17 XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH Chưa mở lớp
18 NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ MÔI GIỚI TÀU BIỂN Chưa mở lớp