Nội dung tìm kiếm

Tancang-STC

Các khóa học

  Tên môn học Ngày khai giảng  
1 CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT, ĐÓNG GÓI BẢO QUẢN HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN XUẤT KHẨU Chưa mở lớp
2 NGHIỆP VỤ LÀM HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG Chưa mở lớp
3 CONTRACT LOGISTICS Chưa mở lớp
4 CONTRACT LOGISTICS (NÂNG CAO) Chưa mở lớp
5 KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG HIỆU QUẢ Chưa mở lớp
6 NGHIỆP VỤ HẢI QUAN Chưa mở lớp
7 KỸ NĂNG SALES TRONG LOGISTICS Chưa mở lớp
8 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS Chưa mở lớp
9 KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÀNH GIAO NHẬN Chưa mở lớp
10 QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG Chưa mở lớp
11 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Chưa mở lớp
12 HÀNG DỰ ÁN, NGUY HIỂM VÀ HÀNG HÓA ĐỘC HẠI Chưa mở lớp
13 KHO NGOẠI QUAN Chưa mở lớp
14 CHUYÊN VIÊN LOGISTICS Chưa mở lớp
15 XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH Chưa mở lớp
16 NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ MÔI GIỚI TÀU BIỂN Chưa mở lớp