Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Tân Cảng – STC khai giảng khóa học “TRỊ GIÁ HẢI QUAN” vào ngày 06/4/2024.

Tân Cảng – STC khai giảng khóa học “TRỊ GIÁ HẢI QUAN” vào ngày 06/4/2024.

Khi tham gia khóa học, học viên sẽ được học tập và trao đổi các nội dung:
✨Kiến thức nền và chi tiết về trị giá hải quan, ý nghĩa và mục đích của việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
✨Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong việc xác định trị giá hải quan.
✨Giải thích cụ thể 6 phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng nhập khẩu, các khoản điều chỉnh cộng, các khoản điều chỉnh trừ.
✨Trị giá phần mềm; Phí hoa hồng, môi giới; Chi phí bao bì, đóng gói; Phí bảo hiểm, vận tải; Khoản trợ giúp từ người mua cho người bán; Trị giá phí bản quyền, phí giấy phép; Khoản giảm giá.
✨Chi phí kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu.
✨Các lưu ý khi khai báo trị giá hải quan trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu.
✨Trị giá hải quan đối với một số trường hợp đặc biệt (giá tạm tính, chuyển mục đích sử dụng, hàng nhập thừa, hàng thuê mượn, hàng đưa đi sửa chữa tái nhập, hàng phi mậu dịch).
✨Tham vấn giá: thủ tục, các vấn đề cần lưu ý, chuẩn bị, cách thức thực hiện tham vấn, xử lý kết quả tham vấn giá.
✅Đăng ký để tham gia khóa học qua link: https://forms.gle/qWMgCxjhw8orwnKD8
✅Link thông tin chi tiết của khóa học: https://drive.google.com/…/16SvajzME70z5TVJ752ODXOa2QWC…