Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

NHỮNG WEB HAY DÂN KINH TẾ – KINH DOANH NÊN BIẾT

NHỮNG WEB HAY DÂN KINH TẾ – KINH DOANH NÊN BIẾT

NHỮNG WEB HAY DÂN KINH TẾ – KINH DOANH NÊN BIẾT ( Share lưu về để không bị quên )

(Website sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt)
————————————-
1. Trang tin tổng hợp:
www.investing.com
www.cafef.vn
www.cafebiz.vn
www.cafeland.vn
www.vneconomy.vn
www.doanhnhansaigon.vn
www.forbesvietnam.com.vn
http://tradecircle.vn/ (trang tin thương mại và bán lẻ)

2. Trang web marketing:
https://www.brandsvietnam.com/
https://congdongisocial.com/
https://advertisingvietnam.com/
http://marketingchienluoc.com/
https://marketingai.admicro.vn/ (Digital Marketing)

3. Một số website liên quan đến ngành tài chính:
http://tapchitaichinh.vn/ (tạp chí Tài chính)
http://vafi.org.vn/ (Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam)
http://www.mof.gov.vn/ (website Bộ Tài Chính)

4. Một số website về chứng khoán:
http://www.cophieu68.com/
https://vietstock.vn/
http://www.hsx.vn/ (sở Giao dịch chứng khoán tp.HCM)
http://hnx.vn/ (sở Giao dịch chứng khóa Hà Nội)

5. Một số website liên quan đến ngành ngân hàng:
http://www.laisuat.vn/
http://www.adb.org/ (Asian Development Bank)
http://worldbank.org/ (World Bank)
http://www.sbv.gov.vn/(Ngân hàng Nhà nước VN)
http://www.vnba.org.info/ (Hiệp hội Ngân hàng VN)

6. Một số website liên quan đến nhân sự, tuyển dụng:
https://careerbuilder.vn/
http://blognhansu.net.vn/
https://ybox.vn/

7. Một số forum:
http://vietnamreport.net.vn/ (diễn đàn kinh tế Việt Nam)
http://www.vnecon.vn/ (diễn đàn Kinh tế)
http://www.vnbroker.com (diễn đàn Chứng khoán Việt Nam)
https://ub.com.vn/ (diễn đàn ngân hàng)
http://f319.com/ (diễn đàn chứng khoán)
http://danketoan.com/ (diễn đàn kế toán)
https://giaiphapexcel.com (diễn đàn thủ thuật Excel)

(HBR)