Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

[NGHIỆP VỤ] – FTA là gì, vai trò của FTA?

[NGHIỆP VỤ] – FTA là gì, vai trò của FTA?

Đ͟ị͟n͟h͟ ͟N͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟F͟T͟A͟

Về cơ bản, FTA hay Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement) là một thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các nền kinh tế. Mục đích nhằm loại bỏ các rào cản thương mại, hướng tới tự do thương mại giữa các thành viên. FTA có nhiều hình thức gọi tên khác nhau như Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Hiệp định thương mại Khu vực (Regional Trade Agreement), vv.

Đ͟ặ͟c͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟F͟T͟A͟

Các thành viên FTA là các nền kinh tế bao gồm các quốc gia (Việt Nam, Canada, Ấn Độ, Hoa Kỳ, ….) hay các khu vực thuế quan độc lập (EU, Hong Kong, …)FTA có thể là ký kết song phương như VKFTA hoặc đa đa phương như CPTPP. Mỗi nền kinh tế có thể tham gia nhiều FTA khác khau với một hoặc nhiều nền kinh tế khác.

N͟ộ͟i͟ ͟D͟u͟n͟g͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟F͟T͟A͟-

Cắt giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế quan- Quy định danh mục mặt hàng cắt giảm thuế quan. (Thông lệ là 90% thương mại)- Lộ trình cắt giảm thuế quan (không quá 10 năm)- Quy định về quy tắc xuất xứ.- Các cam kết đi kèm như thuận lợi hóa thương mại, đầu tư kinh doanh, chi tiêu công, chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, tiêu chuẩn và hợp chuẩn, lao động, môi trường, dân chủ, nhân quyền hay chống khủng bố…

V͟a͟i͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟F͟T͟A͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟n͟a͟m͟

Việc cắt giảm thuế và dỡ bỏ rào cản thương mại giữa các thành viên giúp hàng hóa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. FTA có vai trò lớn trong thúc đẩy xuất khẩu, đem đến nhiều cơ hội tại các thị trường mới cho các sản phẩm Việt. Các hiệp định tự do thương mại đồng thời làm đa dạng thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị trường nguyên liệu truyền thống.

-Tổng hợp-