Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

[NGHIỆP VỤ] – DWT LÀ GÌ? ĐỌC NHƯ THẾ NÀO?

[NGHIỆP VỤ] – DWT LÀ GÌ? ĐỌC NHƯ THẾ NÀO?

DEADWEIGHT (DWT)Là TỔNG TRỌNG TẢI – DWT ( Deadweight Capacity) của tàu đơn vị là “tấn”, chỉ ra khối lượng hàng hóa mà con tàu có thể chuyên chở an toàn, trong đó bao gồm khối lượng hàng hóa trên tàu, thuyền viên, kho tàng, nhiên liệu, nước ngọt, nước dằn v.v ….
 
Nếu TỔNG TRỌNG TẢI vượt qua DWT mà nhà đóng tàu chứng nhận thì con tàu ở trong tình trạng nguy hiểm có thể bị chìm hoặc hư hỏng do vượt tải.
 
VD: Nói con tàu có trọng tải 131.000 DWT nghĩa là tàu này có khả năng an toàn khi chuyên chở 131.000 tấn trọng lượng tổng cộng của toàn bộ thủy thủ đoàn, hành khách, hàng hóa, nhiên liệu, nước ngọt… trên tàu.
 
_TCSTC tổng hợp_