Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

[NGHIỆP VỤ] – CÁC THẾ HỆ TÀU CONTAINER

[NGHIỆP VỤ] – CÁC THẾ HỆ TÀU CONTAINER

Các thế hệ tàu container:
 
Sức chở của tàu container thường được thể hiện bằng số TEU có thể xếp lên tàu (một TEU với một container tiêu chuẩn có chiêu dài 20’, rộng 8’, và cao 8’6”). Sức chở của các tàu container có thể dao động từ vài trăm TEU đối với tàu feeder đến trên 10.000TEU & hiện tại sức chở của tàu container lớn nhất đã lên đến hơn 24.000TEU.
 
Các thế hệ của tàu container có thể kể đến như sau:
– Thế hệ thứ 1 (Early container ship): 500-800 TEU
– Thế hệ thứ 2 (Fully Cellular) : 1.000-2.500 TEU
– Panamax: 3.000-3.400 TEU
– Panamax Max: 3.400-4.500 TEU
– Very large container ship (VLCS): 11.000-15.000 TEU
– New-Panamax: 12.500TEU
– Ultra large container ship (ULCS): 18.000-21.000TEU
– Megamax: 21.000-25.000TEU
 
-st-