Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Mở lớp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC

Mở lớp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC

Kính gửi:  Qúy Công ty

          Căn cứ công văn số: 2244/PCCC-P2 v/v tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ hoạt động trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ vào tình hình thực tế , TANCANG – STC  trân trọng xin thông báo v/v mở lớp huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về PCCC như sau:

  1. Mục đích

– Huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC đối với người lao động làm công tác vận chuyển, quản lý và sử dụng, vận chuyển hóa chất (hàng nguy hiểm) về cháy, nổ theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Qua đó giúp Doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hồ sơ thực hiện xin cấp phép vận chuyển, quản lý và sử dụng, hóa chất (hàng nguy hiểm) về cháy, nổ theo quy định.

– Góp phần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về công tác PCCC và tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ hoạt động trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Nội dung khóa học

 Quy định của pháp luật về PCCC.

III. Đối tượng tham gia

Là các đ/c CB-CNV hiện đang làm việc liên quan trực tiếp tới công tác công tác vận chuyển, quản lý và sử dụng, hóa chất  (hàng nguy hiểm) về cháy, nổ trong khu vực.

  1. Thời gian, địa điểm, kinh phí khóa học

– Thời gian:

– Địa điểm:  (Địa chỉ: 1295B, Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM).

–  Kinh phí khóa học: ( vui lòng liên hệ trực tiếp )          

  1. Sau khi hoàn thành học học viên được cấp :

                      – Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về nghiệp vụ  PCCC, theo quy định Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an

         Mọi thông tin xin liên hệ :

        –  Trần Văn Phong   Mobile: 0987 208 378          Email:  phongtv@tancang-stc.vn  

   Trân trọng cảm ơn!