Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Hướng dẫn khai báo thông tin khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái

Hướng dẫn khai báo thông tin khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG CỦA TÂN CẢNG SÀI GÒN:

V/v hướng dẫn khai báo thông tin khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái

Kính gửi: 
– Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu; 
– Quý khách hàng xuất nhập khẩu; 
– Quý các ICD; công ty forwarder và logistics.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCT TCSG) chân thành cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu và quý khách hàng, doanh nghiệp đã dành cho Tổng công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; từ ngày 24/8/2018, TCT TCSG phối hợp với cơ quan hải quan chính thức Golive kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái.

Nhằm triển khai hiệu quả hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan, giao nhận hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi; TCT TCSG xin thông báo đến Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp về những thay đổi trong việc cung cấp, khai báo các thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cảng Tân cảng Cát Lái như sau:

I. Quy định chung 
Theo quy định của cơ quan hải quan, hàng hóa chỉ được phép đưa ra khỏi cảng khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tất cả các tờ khai của container đã đủ điều kiện qua khu vực giám sát trên Hệ thống hải quan (HTHQ).

2. Tất cả các số tờ khai hải quan của container do khách hàng cung cấp cho cảng phải đầy đủ số lượng và khớp với các số tờ khai hải quan của container đủ điều kiện qua khu vực giám sát mà cảng nhận được từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan.

II. Quy định cụ thể đối với các loại hàng hóa

1. Đối với container hàng xuất khẩu 
Khi khai báo làm thủ tục giao nhận hàng hóa trên ePort của cảng: 
– Đối với trường hợp container đã có tờ khai hải quan: khách hàng phải cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả các số tờ khai hải quan của container cho cảng. 
– Đối với trường hợp container chưa có tờ khai hải quan: khách hàng phải cung cấp chính xác số quản lý hàng hóa của container cho cảng. 
– Đối với trường hợp khách hàng đã cung cấp số tờ khai hải quan hoặc số quản lý hàng hóa cho cảng nhưng sau đó có sự điều chỉnh, bổ sung tờ khai với cơ quan hải quan dẫn tới việc thay đổi số lượng tờ khai hoặc số tờ khai hải quan thì phải cập nhật đầy đủ, chính xác số tờ khai hải quan mới của container cho cảng. 
Sau khi khách hàng đã hoàn thành thủ tục đăng ký tàu xuất với cảng, nếu có sự điều chỉnh, bổ sung tờ khai với cơ quan hải quan dẫn tới việc thay đổi số lượng tờ khai hoặc số tờ khai thì phải làm lại thủ tục đăng ký tàu xuất với cảng. Nếu không thực hiện thì container không đủ điều kiện để xếp lên tàu.

* Lưu ý: khách hàng phải khai báo chính xác về số hiệu container, số seal, trọng lượng VGM khi đưa container vào cảng để tránh phát sinh các thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hệ thống hải quan (vì khi container đã vào cảng thì các thông tin này đã được cập nhật lên hệ thống hải quan).

2. Đối với container hàng nhập khẩu 
Khi khai báo làm thủ tục giao nhận hàng hóa trên ePort của cảng hoặc tại quầy thủ tục ở cảng, khách hàng phải cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả các số tờ khai hải quan của container cho cảng.

Trước khi đưa hàng ra khỏi cảng, nếu khách hàng đã cung cấp số tờ khai hải quan cho cảng nhưng sau đó có sự điều chỉnh, bổ sung tờ khai với cơ quan hải quan dẫn tới việc thay đổi số lượng tờ khai hoặc số tờ khai hải quan thì phải cập nhật đầy đủ, chính xác số tờ khai hải quan mới của container cho cảng.

* Lưu ý: Trước khi đưa phương tiện đến cảng nhận hàng, khách hàng cần kiểm tra trên ePort của cảng để xem container đã hoàn thành thủ tục hải quan hay chưa.

3. Đối với container rỗng xuất tàu phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 49, Nghị định 08/2015/NĐ- CP: khách hàng làm thủ tại quầy ở cảng, không thực hiện trên ePort.

III. Một số quy định đối với hãng tàu, đại lý hãng tàu

1. Trong danh sách container nhập tàu (discharge list) mà hãng tàu/đại lý hãng tàu cung cấp cho cảng phải bổ sung thêm cột thông tin với tiêu đề “Custom Request” để cung cấp thông tin cho container rỗng nhập tàu mà phải làm thủ tục hải quan theo qui định tại Điều 49, Nghị định 08/2015/NĐ- CP và container hàng nhập chuyển cảng đích từ nơi khác về cảng Cát Lái. Cụ thể: 
– Ghi chữ “Y” đối với container rỗng nhập tàu phải làm thủ tục hải quan theo qui định tại Điều 49, Nghị định 08/2015/NĐ- CP. 
– Ghi Số tờ khai vận chuyển độc lập đối với container hàng nhập chuyển cảng đích từ nơi khác về cảng Cát Lái.

2. Trong danh sách container xuất tàu (loading list) mà hãng tàu / đại lý hãng tàu cung cấp cho cảng phải bổ sung thêm cột thông tin với tiêu đề “Custom Request” để cung cấp thông tin đối với container rỗng xuất tàu phải làm thủ tục hải quan theo qui định tại Điều 49, Nghị định 08/2015/NĐ- CP và ghi chữ “Y” trong cột này.

3. Trong danh sách container nhập tàu (discharge list) hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu cung cấp số seal cho cảng cần cung cấp đầy đủ số seal. Nếu container có nhiều seal thì các số seal phải cách nhau bởi dấu “/”. Trường hợp container chỉ có một seal thì không dùng dấu “/” hay bất kỳ ký tự khác ở cuối số seal.

4. Trong khai báo tên tàu nhập, chuyến nhập với cảng thì hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu cần cung cấp tên tàu nhập, chuyến nhập giống như đã khai báo trên Hệ thống hải quan. 
* Lưu ý: Khi hãng tàu, đại lý hãng tàu cung cấp cho cảng danh sách container nhập tàu (discharge list), cảng đối chiếu với danh sách dự kiến dỡ hàng mà hệ thống hải quan gửi cho cảng. Nếu container không có trong danh sách dự kiến xếp dỡ mà hệ thống hải quan gửi cho cảng thì cảng sẽ thông báo cho hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để khai báo bổ sung với cơ quan hải quan. Cảng chỉ dỡ những container này khi hệ thống hải quan gửi bổ sung danh sách dỡ hàng cho cảng.

5. Thay đổi, chỉnh sửa thông tin nhập tàu. 
Sau khi container đã được dỡ khỏi tàu, nếu hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu thay đổi thông tin về container: trạng thái (rỗng, hàng), loại hàng (nhập, quá cảnh, trung chuyển,…) thì hãng tàu phải thực hiện khai báo sửa đổi với cơ quan hải quan trước. Sau khi được cơ quan hải quan chấp thuận điều chỉnh thì hãng tàu gửi thông tin thay đổi cho cảng.

Trên đây là các hướng dẫn liên quan đến việc triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân cảng Cát Lái. TCT TCSG xin thông báo để Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp nắm và phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ chúng tôi (danh sách các bộ phận hỗ trợ liên quan theo phụ lục đính kèm thông báo này).

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành từ Quý các hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp./.

Nguồn : TCSG