Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

[HOẠT ĐỘNG] – MỞ RỘNG HỢP TÁC CÙNG TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG

[HOẠT ĐỘNG] – MỞ RỘNG HỢP TÁC CÙNG TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG

 
Ngày 7/5/2022 vừa qua, trường ĐH Bình Dương đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác cùng Tân Cảng-STC. Trong thời gian sắp tới, Trường ĐH Bình Dương sẽ hợp tác cùng TCSTC để tổ chức nhiều hoạt động kiến tập và thực tập dành cho SV ngành Logistics. Hy vọng rằng những chương trình sắp tới sẽ mang lại những giá trị thiết thực dành cho các bạn SV- nguồn nhân lực tương lai của ngành vận tải & Logistics.