Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Chúc mừng TCTT hoàn thành Kế hoạch năm trước 45 ngày!

Chúc mừng TCTT hoàn thành Kế hoạch năm trước 45 ngày!

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Tàu MEMPHIS/V.023N/HLC/JID của hãng tàu ONE đã chở container đặc biệt đến cảng TCTT, đây là container có teu thứ 540.000 thông qua cảng TCTT trong năm 2019. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng, đó là Cảng Tân cảng – Cái Mép Thị Vải đã hoàn thành Kế hoạch năm trước 45 ngày.

Năm 2019 vượt qua sự cạnh tranh gay gắt của các cảng trong khu vực, Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban cơ quan, sự phối hợp của các ban ngành địa phương và sự lỗ lực cố gắng của CB,CNV trong Công ty, dự kiến sản lượng sẽ cán mốc 620.000 teus, doanh thu trên 900 tỷ đồng.

Từ con số không cách đây 5 năm, Tân cảng Cái Mép Thị Vải đang có những bước phát triển mạnh mẽ, sản lượng gấp 6 lần năm 2015, gấp gần 3 lần năm 2016 (năm đầu tiên Công ty đi vào hoạt động), doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng, bảo toàn nguồn vốn, khai thác hiệu qủa tài sản thuê. Đời sống CB,CNV và chế độ phúc lợi được đảm bảo.

Có được thành quả như ngày hôm này CB,CNV Công ty vô cùng tự hào về truyền thồng 30 năm của TCT Tân cảng Sài Gòn, biết ơn các thế hệ đi trước, những người đã định hướng, Xây dựng và phát triển cho Công ty như ngày hôm nay. Sau 5 năm đi vào hoạt động 04 năm thành lập Công ty, CB,CNV Tân cảng – Cái Mép Thị Vải đang tiếp tục ngày đêm sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao Năng lực cạnh tranh, Chất lượng dịch vụ của cảng, với phương chấm “Cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất”

CB,CNV Công ty Tân cảng – Cái Mép Thị Vải đang cùng các thế hệ, các đơn vị trong TCT phát huy truyền thống Quân chủng Hải quân, TCT Tân cảng Sài Gòn viết tiếp lên những “ Huyền Thoại trước dòng sông”!

Tin và ảnh: TCTT

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và ngoài trời