Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

CẢNG TCIT ĐÓN ĐẦU TRONG XU THẾ ĐỘI TÀU LỚN TRONG TƯƠNG LAI

CẢNG TCIT ĐÓN ĐẦU TRONG XU THẾ ĐỘI TÀU LỚN TRONG TƯƠNG LAI

TCIT đang có những bước chuẩn bị trong việc đón đầu trong xu thế đội tàu lớn tương lai khi Hiệp định tự do Việt Nam- Châu Âu chính thức được phê chuẩn vào cuối năm nay và có hiệu lực vào năm sau- thời điểm theo dự báo là giao thương hàng hóa qua vận tải biển sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, với những con tàu lớn và cực lớn được đưa vào sử dụng.