Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

“Anh văn chuyên ngành Logistics dành cho người đi làm”

“Anh văn chuyên ngành Logistics dành cho người đi làm”

Giả sử tháng 07 tới đây Tân Cảng – STC mở khóa học “Anh văn chuyên ngành Logistics dành cho người đi làm” và áp dụng phương pháp học tập hoàn toàn mới theo hình thức học tập kết hợp (nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại; nhưng chất lượng khóa học sẽ được nâng cao hơn) thay đổi phương pháp học tập truyền thống.