Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Archives

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN MỤC TIÊU KHÓA HỌC Nắm vững quy định của Việt Nam và quốc tế về chằng buộc hàng hóa; Thực hiện nghiệp vụ lashing hàng hóa một cách chuyên nghiệp; Sử dụng các thiết bị và vật tư để chằng buộc hàng hóa một cách nhuần nhuyễn; Phát hiện rủi ro […]

NGHIỆP VỤ LÀM HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các khái niệm, các kiến thức tổng quan. Các quy định pháp luật hiện hành về nghiệp vụ hàng siêu trường siêu trọng Hiểu được tính chất quan trọng, công tác phòng ngừa nguy cơ rủi ro trong thực hiện các phương án làm hàng. Giúp học viên […]

QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER (CTMO)

Mục tiêu: Giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng vào công việc thực tế tại cảng container; nhận biết những mắc xích trong chuỗi sản xuất cảng container, các hoạt động then chốt của cảng từ đó có thể đưa ra những cải tiến nhằm tối ưu hoá hoạt động […]

NHÂN VIÊN KIỂM TRA AN NINH CẢNG BIỂN

Mục tiêu khóa học: Nhận ra các mối hiểm họa khủng bố, an toàn trong ngành công nghiệp hàng hải (trên tàu và tại cảng/bến bãi); Nắm bắt và hiểu được bộ luật ISPS và các bổ sung bộ luật SOLAS; Hiểu chương trình an ninh tại Viêt Nam; Làm quen với các mô hình […]

SALES VÀ MARKETING CẢNG BIỂN

Mục tiêu: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức nghiệp vụ thực tế về kỹ năng sales, marketing đặc biệt trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng. Đối tượng tham gia: Khóa học áp dụng cho người đang làm việc tại cảng/ bến bãi muốn nâng […]

QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG HÀNG RỜI

Mục tiêu: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức chuyên sâu và thực tế về hoạt động quản lý và khai thác cảng hàng rời. Đối tượng tham gia: Khóa học áp dụng cho người đang làm việc tại cảng hàng rời muốn nâng cao trình độ […]