Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Nắm vững quy định của Việt Nam và quốc tế về chằng buộc hàng hóa;
  • Thực hiện nghiệp vụ lashing hàng hóa một cách chuyên nghiệp;
  • Sử dụng các thiết bị và vật tư để chằng buộc hàng hóa một cách nhuần nhuyễn;
  • Phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong vận chuyển hàng hóa và xử lý kịp thời.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  1. Thời lượng: 1 ngày (8h00-11h30 & 13h30-17h00)
  2. Ngày khai giảng: 07/05/2021
  3. Nội dung chính:

A) Thảo luận về các nội dung sau:

– Quy định chung về chằng buộc hàng hóa an toàn của Việt Nam và quốc tế.

– Các rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa trong container và trên phương tiện khác.

– Các loại vật tư và thiết bị chằng buộc, chèn lót hàng hóa.

– Đánh giá hiệu quả của phương pháp chằng buộc, chèn lót đối với các loại hàng hóa.

– Cách chằng buộc và sắp xếp hàng hóa trong container và trên phương tiện vận chuyển

– Cách tháo dỡ chằng buộc hàng hóa an toàn cho thiết bị, hàng hóa và nhân sự.

– Các tình huống, case study, thảo luận

B) Thực hành thực tế tại hiện trường (1/2 ngày):

– Chèn lót và chằng buộc trong container thường ( cross lashing, x – lashing)

– Chằng buộc và chèn gỗ trên container flat rack

– Chằng buộc hàng trên xe tải

CHỨNG CHỈ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG – STC cấp, có giá trị toàn quốc

HỌC PHÍ: 2.000.000đ/học viên                             

                        Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Hotline: (+84) 903 725 338

Email: training@tancang-stc.vn

Website:  www.tancang-stc.vn

Youtube: Tan Cang STC

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/tancang.stc