Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

NHÂN VIÊN KIỂM TRA AN NINH CẢNG BIỂN

Mục tiêu khóa học:

 • Nhận ra các mối hiểm họa khủng bố, an toàn trong ngành công nghiệp hàng hải (trên tàu và tại cảng/bến bãi);
 • Nắm bắt và hiểu được bộ luật ISPS và các bổ sung bộ luật SOLAS;
 • Hiểu chương trình an ninh tại Viêt Nam;
 • Làm quen với các mô hình tổ chức an ninh cảng biển;
 • Nắm bắt được các mô hình PFSA (Port Facility Security Assessment) và PFSP (Port Facility Security Plan)
 • Hiểu được những tương tác xảy ra khi một tàu hợp lệ về an ninh bị ảnh hưởng trực tiếp và tức thì do các hành động liên quan đến sự biến động của con người, hàng hóa hay những điều khoản của dịch vụ cảng đến hoặc từ tàu.
 • Hiểu được nhiệm vụ huấn luyện về an ninh cảng
 • Nắm bắt được thông tin về các chứng từ an ninh

Đối tượng:

 • Khóa học dành cho người chịu trách nhiệm hoặc có liên quan đến vấn đề an ninh  tại cảng/bến bãi.
 • Khóa học có liên quan trực tiếp đến các nhân viên đang làm việc tại bộ phận an ninh cảng và sẽ đóng vai trò là nhân viên an ninh khu vực cảng trong tương lai.

Nội dung khóa học:

STT Nội dung
Phần 01 Giới thiệu về an ninh và các mối đe dọa an ninh

 • Công ước ISPS
 • Ảnh hưởng của chủ nghĩa khủng bổ đối với an ninh tàu & cảng.
 • Mối đe dọa an ninh
Phần 02 Chính sách an toàn hàng hải

 • Các chính sách, quy định và bộ luật quốc tế
 • Các tổ chức an ninh
 • Quy định an ninh cảng2009
Phần 03 Nhiệm vụ an ninh

 • Chủ tàu, các nhà quản lý, điều hành
 • Sỹ quan an ninh tại các cơ quan
 • Thuyền trưởng và sỹ quan an ninh tàu
 • Thuyền viên với các nhiệm vụ an ninh
 • Sỹ quan an ninh cảng biển
 • Các nhiệm vụ liên quan
Phần 04 QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

 • Quản lý rủi ro
 • Công cụ đánh giá rủi ro và bảng đánh giá
 • Đánh giá rủi ro (cơ bản)
 • IT và an ninh hệ thống mạng
Phần 05 Đánh giá an ninh cảng và kế hoạch

 • Hệ thống và công cụ đánh giá an ninh
 • Hạn chế hệ thống an ninh
 • Bảo dưỡng hệ thống an ninh
 • Đánh giá an ninh cảng (PFSP)
 • Nội dung kết hoạch an ninh cảng (PFSP)
 • Phát triển và lập kế hoạch an ninh cảng
 • Thông qua kế hoạch an ninh cảng
 • Hướng dẫn an ninh cảng và vấn đề bảo mật
 • Khu vực cấm, hàng hóa bị cấm…
 • Duy trì và phát triển kế hoạch
Phần 06 Các mối nguy hiểm, nhận biết và khắc phục

 • Nhận biết các dấu hiệu/ đối tượng gây nguy hiểm
 • Nhận biết các loại vũ khí, chất nguy hiểm và các thiết bị gây nguy hiểm
 • Phương pháp tìm kiếm vật lý
 • Thi hành và hướng dẫn tìm kiếm
Phần 07 Quản lý an ninh

 • Đơn vị  lý an ninh cảng
 • Thông tin liên lạc
 • Duy trì an ninh cảng
 • Điều tra và kiểm định
 • Các cấp độ an toàn và hành động
 • Quy trình thông báo
 • Khai báo an ninh (DOS)
 • Dịch vụ an ninh tư và cảng vụ
Phần 08 Thực tập an ninh và bài tập

 • Kế hoạch hành động khi có các cảnh báo an ninh
 • Thực hành an ninh
 • Đánh giá thực hành an ninh
Phần 09 Công tác hành chính trong an ninh

 • Dữ liệu an ninh và kiểm soát
 • Báo cáo các tình huống an ninh
 • Thanh tra an ninh, kiểm toán…
Phần 10 Huấn luyện an ninh

 • Yêu cầu huấn luyện
 • Kỹ thuật hướng dẫn
 • Quản lý đám đông, kỹ thuật kiểm soát và tương tác với truyền thông

Thời lượng: 24 giờ

Giảng viên:

 • Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Tài liệu học tập:

 • Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

Chứng chỉ:

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.

Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

 • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
 • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tancang-stc.vn (website), www.facebook.com/tancang.stc (facebook) hoặc liên hệ trực tiếp:
TANCANG-STC
☎️(+84) 837 422 771 Hotline: 0903 725 338
📧training@tancang-stc.vn
Web: tancang-stc.vn
Youtube: Tan Cang STC
Xin chân thành cảm ơn!