Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER (CTMO)

Mục tiêu:

  • Giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng vào công việc thực tế tại cảng container; nhận biết những mắc xích trong chuỗi sản xuất cảng container, các hoạt động then chốt của cảng từ đó có thể đưa ra những cải tiến nhằm tối ưu hoá hoạt động cảng trong ngắn và dài hạn. Tổng quan về chuỗi vận tải, container, hàng hóa trong vận tải,…

Đối tượng:

  • CBCNV trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của cảng (bộ phận điều độ cảng), CBCNV quản lý điều hành, xây dựng thiết kế cảng, các bộ phận chức năng có liên quan (công nghệ thông tin, cơ giới xếp dỡ, thương vụ,…)
  • Các đơn vị có nghiệp vụ làm việc liên quan đến cảng, có nhu cầu tìm hiểu về hoat động cảng như: hãng tàu, công ty giao nhận XNK, logistics, forwarder,…

Nội dung khóa học:

Chủ đề Nội dung Số buổi
Phần 1:

Tổng quan về chuỗi vận tải

– Tổng quan về chuỗi vận tải

– Vai trò của cảng trong chuỗi vận tải

– Các bộ phận trong cảng và vai trò

1
Phần 2:

Tổng quan về container

– Sự phát triển của container

– Lợi ích của Container hóa

– Cấu trúc Container và phân loại

– ISO marking/ ISO

 

1
Phần 3: Hoạt động tại cảng container và kết nối tại cảng – Khí tượng thủy văn ảnh hưởng đến hoạt động KT cảng : thủy triều, gió, dòng chảy

– Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cảng

– Xác định năng lực các khâu xếp dỡ của cảng

– Quy hoạch cảng container- bài toán thiết kế cảng

– Tổ chức khai thác cảng container – Tìm hiểu bộ máy tổ chức quản lý và khai thác cảng container: mối liên hệ phối hợp trong sản xuất

– Hệ thống thiết bị bốc xếp cảng container

– Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khai thác cảng

– Kết nối hậu phương cảng

– Công tác lập kế hoạch: cảng, thiết bị, nhân sự, càu tàu, bãi, tàu. – Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch

– Quy trình tiếp nhận và giải phóng tàu – Quy trình giao nhận hàng hóa tại cảng FCL/ LCL

– Tối ưu hóa trong ngắn hạn và dài hạn

7
Phần 4: Tổng quan về hàng nguy hiểm & hàng hóa độc hại – Giới thiệu các nhóm hàng nguy hiểm và vấn đề an toàn trong xếp dỡ & bảo quản

 

1

 

Phần 5: An toàn, an ninh cảng – Công tác đảm bảo an toàn, an ninh cảng biển 1

 

Phần 6: Chất lượng dịch vụ, Kinh tế tài chính cảng – Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 1
  – Đánh giá chất lượng dịch vụ

 

 
Phần 7: Tham quan thực tế (cả ngày) – Tham quan cảng Tân Cảng-Cát Lái và Tân Cảng Cái Mép 3
Tổng số giờ   40

Thời lượng: 40 giờ                

Giảng viên: 

  • Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Tài liệu học tập:

  • Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học

 

 

Chứng chỉ:

  • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.

Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

  • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
  • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tancang-stc.vn,www.facebook.com/tancang.stc hoặc liên hệ trực tiếp:
TANCANG-STC
☎️(+84) 837 422 771 Hotline: 0903 725 338
📧training@tancang-stc.vn
Web: tancang-stc.vn
Youtube: Tan Cang STC
Xin chân thành cảm ơn!