Nội dung tìm kiếm

NĂM 2017 CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÀO TẠO CHO

8246

Nhân Viên

219

Quản Lý Cấp Cao

6234

Học sinh

TIN TỨC

Logistics A Game Changer For eCommerce
Logistics A Game Changer For eCommerce

The world is moving faster every day, and getting what we need rapidly is the mantra of our times. This is the most obvious way that we shop and that becomes the process of online businesses. The Ascent of ...

The Evolution of e-Commerce Logistics
The Evolution of e-Commerce Logistics

E-Commerce Logistics Models In developed economies, e-commerce logistics represents the latest big driver of change in logistics and physical distribution networks, which have evolved substantially over the past 40 years or so. Currently, it remains the case that as e-commerce continues to grow, most shippers, particularly multi-channel shippers, are still only just beginning to work […]

Logistics và thương mại điện tử: Giải pháp duy nhất là liên kết
Logistics và thương mại điện tử: Giải pháp duy nhất là liên kết

Thương mại điện tử và dịch vụ logistics liên kết với nhau sẽ giúp thông suốt quy trình xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy vậy, doanh nghiệp trong hai lĩnh vực này vẫn chưa đồng hành với nhau. Liên kết lỏng lẻo […]

Quy định về phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Quy định về phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Nghị định 16/2018/NĐ-CP công bố tuyến hàng hải phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam quy định về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an […]

LỊCH KHAI GIẢNG

Xin chào các bạn, đây là những khóa học sắp được khai giảng tại Tancang-STC

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN