Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ MÔI GIỚI TÀU BIỂN

NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI VÀ MÔI GIỚI TÀU BIỂN

Mục tiêu :

Cung cấp, trang bị kiến thức nghiệp vụ thực tế cho học viên như:

 • Hiểu cơ bản kinh tế vận tải biển
 • Các loại tàu vận tải và thị trường
 • Các hình thức thuê tàu và hợp đồng thương mại
 • Hiểu bản chất hợp đồng thuê tàu chuyến
 • Cách vận hành chuyên chở một chuyến hàng của chủ tàu
 • Vai trò của các bên liên quan
 • Nghiệp vụ thuê tàu
 • Luật hàng hải và khiếu nại
 • Lập bảng dự tính cảng phí.
 • Làm thủ tục cho tàu ra vào cảng biển Việt Nam.
 • Lập báo cáo theo dõi tàu làm hàng tại cảng.
 • Lập chứng từ vận tải.

Nội dung khóa học:

Phần

Nội dung

Thời gian (giờ)
A. Giới thiệu chung 1
1 Trách nhiệm, quyền hạn của đại lý vận tải
2 Trách nhiệm, quyền hạn của người ủy thác
3 Các bên liên quan đến công tác đại lý
B Công tác đại lý phục vụ tàu  
1 Chuẩn bị cho tàu đến cảng làm hàng.

–         Lập dự toán cảng phí, đại lý phí và các chi phí cho tàu làm hàng tại cảng

–         Liên hệ với các bên liên quan để thu xếp cho tàu vào cảng.

–         Chuẩn bị các giấy tờ, mẫu biểu theo quy định để làm thủ tục cho tàu vào cảng.

2
2 Làm thủ tục cho tàu vào cảng.

–         Chuẩn bị đón tàu.

–         Làm thủ tục cho tàu vào cảng.

2
3 Phục vụ tàu tại cảng.

–         Trao thông báo sẵn sàng cho chủ hàng

–         Thu xếp xếp/ dỡ hàng cho tàu

–         Theo dõi và lập báo cáo tình hình làm hàng

–         Phục vụ tàu cấp nhiên liệu, dầu nhờn, nước ngọt, lương thực phẩm , thay đổi thuyền viên và các dịch vụ khác

–         Lập chứng từ vận tải

–         Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại với các bên liên quan

3
4 Làm thủ tục cho tàu rời cảng.

–         Thanh toán cảng phí cho tàu

–         Chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục cho tàu rời cảng

–         Làm thủ tục cho tàu rời cảng

1
5 Lập báo cáo và quyết toán.

–         Thu thập hóa đơn, chứng từ thanh toán các khoản cảng phí, chi phí cho tàu

–         Soạn và lập bộ chứng từ về việc làm hàng của tàu tại cảng

–         Lập bảng quyết toán thu chi với chủ tàu và gửi bộ chứng từ và bảng quyết toán cho chủ tàu

1
C Môi giới tàu biển 6
1 Giới thiệu chung về hoạt động môi giới
2 Các loại hình vận tải, thị trường vận tải
3 Tìm hiểu INCOTERM trong hoạt động vận tải.
4 Hình thức thuê tàu.
5 Đơn chào hàng và hình thức giao dịch
6 Thực hiện hợp đồng vận chuyển.
Tổng cộng 16

 Thời lượng: 16 tiếng

Giảng viên:

 • Anh Phạm Hồng Quang – Giám đốc công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận và Thương Mại Sài Gòn Cửu Long
 • Bà Nguyễn Kim Hoành – trưởng phòng thuê tàu công ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận và Thương Mại Sài Gòn Cửu Long

Tài liệu học tập: Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

Chứng chỉ: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.

Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

 • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
 • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tancang-stc.vn (website), www.facebook.com/tancang.stc (facebook) hoặc liên hệ trực tiếp:
TANCANG-STC
☎️(+84) 837 422 771 Hotline: 0903 725 338
📧training@tancang-stc.vn
Web: tancang-stc.vn
Youtube: Tan Cang STC
Xin chân thành cảm ơn!