Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Mục tiêu:

  • Cung cấp cho học viên cái nhìn bao quát, tổng quan và thực tế về lĩnh vực Logistics, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Đối tượng:

  • Người đi làm trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, sản xuất, … cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức, hiểu hơn về lĩnh vực này.

Nội dung khóa học:

Chủ đề Nội dung
Phần 1: Giới thiệu logistics và chuỗi cung ứng Logistics, chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh
Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị
Nhiệm vụ quản trị logistics
Tích hợp logistics trong doanh nghiệp
Tích hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng
Phần 2: Logistics Chương 1: Vai trò logistics trong doanh nghiệp và nền kinh tế
Khái niệm logistics
Mục tiêu logistics
Chức năng logistics
Các giai đoạn của quá trình logistics
Chương 2: Logistics và dịch vụ khách hàng
Các thành tố của dịch vụ khách hàng
Các giai đoạn của quá trình dịch vụ khách hàng
Chương 3: Mua hàng và thuê ngoài
Các quyết định “Tự làm hay thuê ngoài”
Thuê ngoài logistics
Lợi ích của thuê ngoài logistics
Các vấn đề then chốt về thuê ngoài logistics
Các xu hướng chính trong thuê ngoài logistics
Chương 4: Quản trị nguyên vật liệu
Mục tiêu của quản trị nguyên vật liệu
Lập kế hoạch nguyên vật liệu
Mục tiêu của Mua hàng
Chức năng của Phòng Mua hàng
Quản trị dự trữ
Các nguyên tắc xử lý nguyên vật liệu
Các loại thiết bị xử lý nguyên vật liệu
Lựa chọn hệ thống dự trữ
Chương 5: Quản trị tồn kho
Vai trò của tồn kho
Tầm quan trọng của tồn kho
Chức năng của tồn kho
Các loại tồn kho
Chi phí tồn kho
Kiểm soát tồn kho
Các mô hình lập kế hoạch tồn kho
Chương 6: Vận tải
Mục đích của vận tải
Chiến lược vận tải
Các bên tham gia vào hoạt động vận tải
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn người vận tải
Các phương thức vận tải
Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế vận tải
Quá trình quản trị vận tải
Chương 7: Kho bãi và phân phối
Mục tiêu, chức năng của kho bãi
Lợi ích của giải pháp kho bãi
Chi phí kho bãi
Vai trò của phân phối
Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế mạng lưới phân phối
Các tùy chọn thiết kế mạng lưới phân phối
Chương 8: Bao bì và vật liệu bao bì
Các loại bao bì
Chức nẳng của bao bì
Chi phí bao bì
Các loại vật liệu bao bì
Thiết kế bao bì
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu bao bì
Chương 9: Hệ thống thông tin logistics (LIS)
Chức năng của LIS
Xây dựng các khối hợp phần của LIS
Các luồng LIS
Các ứng dụng của LIS
Các nguyên tắc của LIS
Chương 10: Chiến lược logistics
Các đặc trưng nổi bật của logistics
Các yêu cầu về chiến lược logistics hiệu quả
Lập kế hoạch chiến lược logistics
Các chiến lược logistics
Thực hiện các chiến lược logistics
Các vấn đề chiến lược trong doanh nghiệp
Chiến lược logistics phù hợp
Chương 11: Logistics tích hợp
Các yêu cầu bắt buộc để logistics tích hợp thành công
Nhu cầu tích hợp logistics
Trung tâm điều phối logistics
Các rào cản đối với việc tích hợp nội bộ
Hệ thống phân cấp tích hợp logistics
Quan điểm các hệ thống logistics hoàn chỉnh
Logistics ngược
Phần 3: Quản trị chuỗi cung ứng Chương 12: Kiến thức chung về chuỗi cung ứng
Các luồng quản trị chuỗi cung ứng
Lợi ích của quản trị chuỗi cung ứng
Các khu vực cần chú ý trong quản trị chuỗi cung ứng
Các bên tham gia chuỗi cung ứng
Các quá trình quản trị chuỗi cung ứng
Chương 13.Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
Mô hình SCOR trong chuỗi cung ứng
Đo lường chuỗi cung ứng
Thẻ điểm cân bằng chuỗi cung ứng
Chương 14. Các quyết định thiết kế mạng lưới trong chuỗi cung ứng
Các quyết định thiết kế mạng lưới
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thiết kế mạng lưới
Sử dụng nguồn lực nước ngoài
Chương 15. Điều phối trong chuỗi cung ứng
Điều phối chuỗi cung ứng và hiệu ứng Bullwhip
Các khó khăn trong việc điều phối chuỗi cung ứng
Các đòn bẩy quản trị để đạt được điều phối thành công
Chương 16. Thực hiện thay đổi trong chuỗi cung ứng
Thay đổi có tính cách mạng
Các nguyên tắc tư duy tinh gọn
Bản đồ dòng giá trị

Thời lượng: 48 giờ

Giảng viên:

  • Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Tài liệu học tập:

  • Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

Chứng chỉ:

  • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.

Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

  • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
  • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.tancang-stc.vn, www.facebook.com/tancang.stc hoặc liên hệ trực tiếp:
TANCANG-STC
☎️(+84) 837 422 771 Hotline: 0903 725 338
📧training@tancang-stc.vn
Web: tancang-stc.vn
Youtube: Tan Cang STC
Xin chân thành cảm ơn!