Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

Archives

Logistics 1,5 ngày tại TpHCM

Logistics 1,5 ngày tại TpHCM

Mục tiêu khóa học Biết cách xử lý và chuẩn bị các chứng từ cần thiết để thông quan cho một lô hàng bị kiểm tra chứng từ hoặc bị kiểm hóa. Các vấn đề thường phát sinh trong tranh chấp giữa công chức hải quan và người khai báo cùng cách xử lý. Cách […]

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

QUY CÁCH CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHƯƠNG THỨC CHẰNG BUỘC, CHÈN LÓT HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN MỤC TIÊU KHÓA HỌC Nắm vững quy định của Việt Nam và quốc tế về chằng buộc hàng hóa; Thực hiện nghiệp vụ lashing hàng hóa một cách chuyên nghiệp; Sử dụng các thiết bị và vật tư để chằng buộc hàng hóa một cách nhuần nhuyễn; Phát hiện rủi ro […]

NGHIỆP VỤ LÀM HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU TRỌNG

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các khái niệm, các kiến thức tổng quan. Các quy định pháp luật hiện hành về nghiệp vụ hàng siêu trường siêu trọng Hiểu được tính chất quan trọng, công tác phòng ngừa nguy cơ rủi ro trong thực hiện các phương án làm hàng. Giúp học viên […]

CONTRACT LOGISTICS

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về kho hàng và giải pháp kho. Đối tượng: Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, công ty XNK, ICD, … cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh […]

CONTRACT LOGISTICS (NÂNG CAO)

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về kho hàng và giải pháp kho. Đối tượng: Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, công ty XNK, ICD, … cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh […]

KHAI THÁC VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG HIỆU QUẢ

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về nghiệp vụ quản trị và khai thác kho hàng hiệu quả kết hợp hoạt động phân tích các kho hàng thực tế (DC, kho CFS, …) và tham quan thực tế tại kho doanh nghiệp. Đối tượng: Người đi […]

NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về nghiệp vụ hải quan. Đối tượng: Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, hải quan, doanh nghiệp giao nhận, công ty XNk, cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức […]

KỸ NĂNG SALES TRONG LOGISTICS

Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ sales quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực logistics. Đối tượng: Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này. Nội dung khóa […]