Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG HẠNG C

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG HẠNG C

TÂN CẢNG-STC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Kính gửi: 
– Các Cơ quan, Đơn vị, các công ty Thành viên thuộc TCSG;
– Các Quý Đối tác, Khách hàng.

Căn cứ Mục 4 Điều 26 Nghị định số 631/VBHN-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 19 tháng 02 năm 2019 về Hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn, Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, Tân Cảng-STC thực hiện việc công bố là đơn vị đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ Hạng C (được phép huấn luyện ATVSLĐ cho 06 nhóm đối tượng lao động).

Tân Cảng-STC trân trọng thông báo đến các Cơ quan, Đơn vị, Đối tác, Khách hàng được biết để cùng phối hợp thực hiện các hoạt động huấn luyện./.

Tân Cảng-STC trân trọng cảm ơn và kính chào!
================================\
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
Mr. Bắc – 0902 757 550 / nguyenvanbac1962@gmail.com
Ms. Linh – 0966 77 0960 / linhtt@tancang-stc.vn

#thongbao
#donvihuanluyenhangc