Logo Loading

Nội dung tìm kiếm

IICL5 BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, GIÁM ĐỊNH CÁC LOẠI CONTAINER

1.IICL là gì?

IICL (The Institute of International Container Lessors) là chứng chỉ quốc tế về tiêu chuẩn container và các hoạt động liên quan đến sửa chữa, bảo trì và giám định các loại container.

2. Chứng chỉ IICL phù hợp với đối tượng nào?

IICL là chứng chỉ quôc tế do đó các trung tâm đào tạo chứng chỉ IICL sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh và làm bài thi cũng bằng tiếng Anh. Hiện nay, các trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ ở Việt Nam phát triển hơn và tài liệu IICL đã được dịch ra tiếng Việt, giúp các học viên chưa rành về tiếng anh chuyên ngành container sẽ nắm bắt kiến thức nhanh hơn. Chứng chỉ IICL là chứng chỉ về tiêu chuẩn container và các hoạt động liên quan đến sửa chữa, bảo trì và giám định container nên nó phù hợp với các kỹ thuật viên tại các công ty giám định chất lượng container, các công ty sửa chữa container tại cảng và các công ty, depot chuyên về mua bán, cho thuê các loại container.

3.IICL trang bị cho bạn những kiến thức gì?

-Giúp bạn có kiến thức về tiêu chuẩn giám định IICL5.

​-Giúp bạn có kiến thức về quy trình kiểm định về tình trạng container trước khi thuê, sau khi thuê, sửa chữa và nâng cấp.

-Giúp bạn có kiến thức về cách thức đo đạc các thông số kỹ thuật về từng tình trạng hư hỏng trong container.

-Giúp bạn có kiến thức về các dạng hư hỏng về vật chất Container theo tiêu chuẩn IICL5 như hư hỏng do vận hành, hao mòn tự nhiên, trong quá trình nhập và xuất hàng hóa từ container.

-Giúp bạn có kiến thức về quy trình giao nhận Container, cách đánh giá tình trạng trước và sau khi cấp container như vệ sinh, phòng độc…. và cách thức xử lý vệ sinh an toàn theo tiêu chuẩn IICL5.

-Giúp bạn kiến thức về cách thức đánh giá tình trạng hư hỏng của từng bộ phận cụ thể của container từ đó giúp chuẩn bị vật tư thay thế, vật tư cung cấp cho việc sửa chữa, cũng như cách thức tiến hành sửa chữa theo tiêu chuẩn IICL5.

4.Tải tài liệu IICL 5.

Chúng tôi chia sẻ tài liệu này với mục đích giúp các bạn kỹ thuật viên chưa có điều kiện đi học các trung tâm đào tạo chứng chỉ IICL quốc tế, và các bạn sắp đi học chứng chỉ IICL có cái nhìn tổng quát về IICL5. Tài liệu có hình minh họa đầy đủ rõ nét, chú thích rõ ràng về việc sửa chữa các lỗi hư hỏng của các loại container.

– Tải tập 1: Tài liệu IICL 5.1 (https://drive.google.com/…/0B0Drx-KrA3mhMXNMVHczYmM2V…/view…)

– Tải tập 2: Tài liệu IICL 5.2 (https://drive.google.com/…/0B0Drx-KrA3mhby01WmhTNFBraGc/view)

-st-

Bao cao Logistics Viet Nam 2017

Các khóa học của Tân cảng STC

Các khóa học của Tân cảng STC

Các khóa học của Tân cảng STC