Nội dung tìm kiếm

Giám Định Sửa Chữa Container Theo Tiêu Chuẩn IICL

Giám Định Sửa Chữa Container Theo Tiêu Chuẩn IICL

Ngày khai giảng:
05-06-2018 06:00 PM

Ngày kết thúc:
05-06-2018 08:00 PM

Nội dung:
Gồm 06 học phần chính, và đi thực tế sau các học phần: inspection, measurements, cleaning, repair

Học phần

Nội dung

Phần 1 Inspections sẽ khái quát lại về thiết kế cấu tạo kích thước và các tiêu chuẩn giám định cho các bộ phận của container 
Phần 2 Measurements sẽ khái quát về các phương thức và các thức đo đạc chính xác phù hợp cho từng tình trạng hỏng hóc áp dụng trên các bộ phận của container
Phần 3 Cleaning sẽ bao quát về tình trạng container sau khi tháo dỡ hàng hoá, các biện pháp nghiệp vụ và các tiêu chuẩn áp dụng để đưa ra các đánh giá chính xác về tình trạng và đưa ra phương án cách thức vệ sinh thích hợp đúng đắn cho từng trường hợp cụ thể
Phần 4 Gray Area sẽ là phần học thú vị nhằm tìm hiểu về các dạng hư hỏng, cách thức để nhận biết và đưa ra các đánh giá chính xác về tình trạng hư hỏng cho các tình huống tranh cãi phát sinh trong quá trình giao nhận hoặc giám định giữa các bên liên quan
Phần 5 Repairs sẽ hướng dẫn học viên các phương thức sửa chữa được áp dụng trên container qua đó sẽ đưa ra các đánh giá lựa chọn và cách thức tiến hành sửa chữa áp dụng thích hợp cụ thể cho từng bộ phận của container
Phần 6 Các kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn CW, các thuật ngữ liên quan và khái quát lại toàn bộ các nội dung học, mở rộng tìm hiểu thêm về các ứng dụng thuật ngữ mã code ứng dụng trong các hoạt động giao nhận, sửa chữa, vệ sinh container
  Thời lượng: Tổng cộng 64 giờ học (32 buổi, trong 4 tháng)   III. CHI PHÍ: Bao gồm: Học phí và phí thi do IICL tổ chức
  • Học phí: 8.600.000 VNĐ/ học viên (bao gồm hóa đơn, tài liệu, chứng nhận tham gia khóa học)
  • Phí thi do IICL tổ chức:
+ Đăng ký trước ngày 01/04/2018: 400 USD/ học viên + Đăng ký sau ngày 01/04/2018: 475 USD/ học viên  
  1. THỜI GIAN KHAI GIẢNG:
  • Dự kiến vào thứ 3, ngày 05/06/2018, tại Tp.HCM
  • Lịch học: Các tối thứ 3, thứ 5 từ 18:00 đến 20:00, tại Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Tp.HCM (số 2 Đường D3, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh)
 
  1. CHỨNG CHỈ:
  • Do TÂN CẢNG-STC cấp sau khi hoàn thành khóa học có giá trị toàn quốc, yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 90% tổng số giờ.
  • Do IICL cấp sau khi thi đậu kỳ thi tháng 10/2018, có giá trị quốc tế.

Địa điểm:
số 2 Đường D3, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh